Frågor & svar

Hur lång tid tar en installation?
Installationen av en värmepump tar olika lång tid. Det beror uteslutande på vilken typ av värmepump du väljer till ditt hem. En luft/luft-värmepump är exempelvis det enklaste alternativet, som enbart använder sig av utomhusluften för att höja temperaturen på luften inomhus. Installationen är med andra ord väldigt enkelt, och det krävs inte mer än en dag för att det ska vara ordnat och på plats. Behöver du koppla upp dig på vattennätet för att värma vatten kommer det att ta längre tid. När du ska installera bergvärme får du räkna med att det kommer att ta längre tid, helt beroende på hur djupt du behöver borra för att hitta ett tryggt djup. Även sjö- och jordvärme tar tid, då slangarna måste placeras ut under jorden. Räkna med att det kan ta upp mot en vecka.

Hur mycket pengar sparar jag?
Hur långt är ett snöre? Det är en fråga som är väldigt svår att svara på, men det finns i vilket fall alltid pengar att tjäna på detta miljövänliga och effektiva sätt att värma huset på. För att göra beräkningarna så behöver du först utgå ifrån den uppvärmning du har idag. Värms ditt hus med exempelvis direktverkande el eller pellets så kommer du att sänka dina månadskostnader betydligt när du byter, medan du som exempelvis har fjärrvärme inte kommer att se en lika stor och markant skillnad. I alla lägen kommer du märka att kostnaderna sjunker, och du får dessutom ett uppvärmningssätt som är stabilt och pålitligt.

Det vi inte har tagit med i beräkningarna här är installationskostnaden – och beroende på både pump och tidigare uppvärmningssätt så tar det olika lång tid för installationerna att betala igen sig. Men att du kommer att spara pengar är en vedertagen sanning. Det du måste räkna med är att en installation av en värmepump är ett sätt att sörja för framtida värmeförsörjning. Det är med andra ord ett arbete som du gör för framtiden, och om du kan skapa dig denna långsiktiga bild i huvudet så blir det också lätt att komma fram till ett beslut, eftersom kronorna som du sparar på en installation kommer att märkas mer och mer ju längre du använder dig av systemet. En värmepump gör med andra ord väldigt mycket, inte bara för besparingar utan också för ett framtida värde på ditt hus.

Vilken pump borde jag välja?
Det viktigaste att tänka på när du ska välja pump är dels vilket behov du har och dels vilka ekonomiska möjligheter som finns. I vissa lägen så kanske det inte behövs att du helt och hållet byter till bergvärme, när en luftvärmepump lika gärna kan göra arbetet lika bra. Speciellt är fallet så om du redan har ett uppvärmningssätt, exempelvis ved, som du vill fortsätta använda dig av. I det läget kanske du inte har behov av bergvärme, speciellt om ditt hus är av den mindre sorten.

Bor du i en stor villa och har pellets som uppvärmningssätt så är dock ett byte till bergvärme något som du kommer att tjäna väldigt mycket på. Det är dock viktigt att se över sin nuvarande energiförbrukning, för genom den så kan du hitta de rätta valet för dig. Ligger du exempelvis på 30 000 kWh varje år som kommer en bergvärmepump göra mycket. Har du 11 000 kWh per år så är det kanske snarare en luftvärmepump som är det bättre alternativet. Det här betyder alltså att varje fall och hus är unika, vilket betyder att mycket faller på dig. Du behöver reda ut vad ditt hus har för behov och vad du själv känner är den bästa lösningen. Det vi kan garantera är att det alltid kommer att finnas en unik lösning för just dig och ditt hem!